Despre asociatie – extras din satutul asociatiei

CAPITOLUL II

SCOPUL , OBIECTIVELE SI ACTIVITATILE ASOCIATIEI :

Art.5. Scopul

Scopul asociatiei consta in acordarea de consultanta, indrumare si organizarea de cursuri de pregatire, seminarii, conferinte, work-shop-uri si altfel de evenimente de acst tip destinate persoanelor defavorizate si c venituri mici.

Art.6.Obiectivele

Atingerea scopului se cocretizeaza in urmatoarele activitati desfasurate de Asociatie:

-organizarea de cursuri de pregatire, seminarii, conferinte, dezbateri publice, congrese, precum si organizarea de evenimente publice, potrivit legii;

-acordarea de consultanta, consiliere, indrumare si asistenta operationala persoanelor fizice si juridice;

-realizarea si editarea de carti, publicatii periodice, pliante, afise, brosuri, programe Informatice si alte materiale informative;

-dezvoltarea unor activitati economice proprii in vederea autofinantarii;

-crearea de grupuri de lucru si comisii de specialitate in domenii bine definite;

-desfasurarea unor activitati destinate a obtine fonduri si mijloace materiale menite a sprijini realizarea obiectivelor Asociatiei, in conditiile legii;

-elaborarea de proiecte de creare a parteneriatelor;

-desfasurarea de proiecte si programe in vederea dezvoltarii profesionale a persoanelor active;

-infiintarea unei biblioteci si a unei librarii cu carti de specialitate destinate metodelor de comunicare, autocunoastere si dezvoltare personala

-infiintarea si subventionarea unor publicatii,cartireviste,ziare,materiale publicitarede de specialitate si de informare a publicului;

-subventionarea si organizarea unor cursuri de specialitate ,conferinte,simpozioane si participarea la ele pe plan intern si international;

-acordarea de ajutoare materiale si indrumare a persoanelor care trec prin momente critice prin viata;

-organizarea de calatorii in strainatate cu stagii practice ,excursii de instruire in tara in scopul ajutarii functionarii optime a programului asociatiei ;

-primirea abonamentelor,donatiilor,mostenirilor,sau dreptul de a cumpara ,inchiria sau schimba orice  fel de proprietate,drept sau privilegiu si a mentine sau a schimba oricare din ele pentru a indeplini scopul asociatiei ,potrivit legii;

-deschiderea  si operarea unor conturi bancare( potrivit prevederilor legale) primirea donatiilor de bani sau a altor bunuri care ajuta la scopul asociatiei;

-alte activitati prevazute de lege, potrivit scopului asociatiei.

blog comments powered by Disqus